Opozorilo Ta stran uporablja piškotke, zato da zagotavlja najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Če nadaljujete, se strinjate z uporabo piškotkov na tej strani. OK
Delovni čas: pon–pet: 9.–19. ure, sob: 9.–13. ure
KMC d. o. o., Dolenjska Cesta 242c, 1000 Ljubljana

Kent Spray White Grease - Prozorna mast

SWG250071
Kent Spray White Grease - Prozorna mast
Za povečavo kliknite na sliko
Na zalogi
14,95 
+

Kent Spray White Grease - Visokokakovostna Bela Mast v Spreju

Kent Spray White Grease je vrhunska bela mast v spreju, ki zagotavlja odlično mazanje in dolgotrajno zaščito za različne vrste mehanskih delov. Ta izdelek je idealen za uporabo v avtomobilski industriji, v industriji težke mehanizacije, v gradbeništvu, kot tudi za domače uporabnike, ki potrebujejo zanesljivo rešitev za mazanje in zaščito svojih orodij in naprav.

Kent Spray White Grease je obogaten s posebnimi dodatki, ki zagotavljajo izjemno odpornost na vodo, tlak in visoke temperature, kar omogoča, da izdelek ohranja svoje lastnosti tudi v najzahtevnejših pogojih. Mast je enostavna za nanašanje, saj se s sprejem lahko natančno nanese tudi na težko dostopna mesta.

Tehnične lastnosti:

  • Vsestranska bela mast v spreju
  • Odlično mazanje in dolgotrajna zaščita
  • Odpornost na vodo, tlak in visoke temperature
  • Primerna za uporabo na različnih materialih
  • Enostavno nanašanje tudi na težko dostopna mesta
  • Preprečuje korozijo in obrabo
  • Dolga življenjska doba


 

 

Nevarno
Vsebuje: kalcijev dihidroksid, ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklični, <5% n-hekasan; pentan  
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P261 Ne vdihavati prahu / dima / plina / meglice / hlapov / razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.

Ne najdem nobenih objav

Napiši mnenje

Yamaha podaljšana garancija Preberite več.