Opozorilo Ta stran uporablja piškotke, zato da zagotavlja najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Če nadaljujete, se strinjate z uporabo piškotkov na tej strani. OK
Delovni čas: pon–pet: 9.–19. ure, sob: 9.–13. ure
KMC d. o. o., Dolenjska Cesta 242c, 1000 Ljubljana

Yamalube sprej Contact cleaner

YMD65049A093
Yamalube sprej Contact cleaner
Za povečavo kliknite na sliko
Na zalogi
11,50 
(Vključujoč davek)
+
Tip motorjaMotocikliSkuterjiOff road

Yamalube Contact Cleaner je neklorirano sredstvo za razmaščevanje, ki aktivno odstranjuje obstojno umazanijo, maščobe in grimeonske kontakte, električne sisteme in svečke. Značilnosti in koristi: Ekskluzivna formula nadomešča standardna čistila na osnovi kloriranega materiala in je zato manj agresivna do nekaterih plastičnih mas in zmanjša škodljive hlape. : Pršite s kratke razdalje neposredno na umazana območja. Pustite približno 10 sekund, da se posušijo z krpo ali stisnjenim zrakom spihajte. Primerno za: Vsa motorna kolesa, skuterji, terenska vozila, zunanji motorji, osebna plovila in motorne sani.

POZOR !

Stavki o nevarnosti:


H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H315 Povzroča draženje kože.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki:

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje
prepovedano.
P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
P260 Ne vdihavati razpršila.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi. P280 Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko, zaščito za oči, zaščito za obraz.
P304+P340 PRI VDIHAVANJU prenesti osebo na zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P331 NE izzvati bruhanja.
P301+P310 PRI ZAUŽITJU takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P403+P233 Hraniti na dobro prezračenem mestu v tesno zaprti posodi.

Dodatno oznacevanje :

Vsebuje: Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane.

Ne najdem nobenih objav

Napiši mnenje

Yamaha podaljšana garancija Preberite več.