Opozorilo Ta stran uporablja piškotke, zato da zagotavlja najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Če nadaljujete, se strinjate z uporabo piškotkov na tej strani. OK
Delovni čas: pon–pet: 9.–19. ure, sob: 9.–13. ure
KMC d. o. o., Dolenjska Cesta 242c, 1000 Ljubljana

Yamaha podaljšana garancija

 

 

1. Obseg in pogoji 'Yamaha podaljšane garancije'

Pod pogoji 'Yamaha podaljšane garancije', družba Delta Team d.o.o. Krško, Cesta krških žrtev 135a, 8270 Krško, pokriva stroške odpravljanja nepravilnosti ali okvar nastalih zaradi napak v materialu ali izdelavi originalnih Yamahinih mehanskih, električnih ali elektronskih sestavnih delov ali sklopov proizvoda v obdobju enega ali dveh let* po izteku originalnega tovarniškega jamstva pod naslednjimi pogoji:

 • da so na proizvodu v skladu z navodili za uporabo v predvidenem časovnem obdobju ali po predvidenem številu prevoženih kilometrov opravljeni vsi redni servisni pregledi in predvideno vzdrževanje s strani pooblaščenega Yamaha servisa s sedežem podjetja na področju Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne Gore, Kosova in Severne Makedonije.
 • da obstaja Digitalni servisni zapis (DSZ) na Delta Team portalu ; največje dovoljeno odstopanje je 10% predvidenega časovnega termina in/ali 5 % predvidenih kilometrov ali delovnih ur.
 • da obstaja diagnostični zapis o opravljenem servisu na Yamaha servisnem Portalu (YDT Portal)
 • V kolikor so vsa morebitna dosedanja popravila na vozilu izvršena v pooblaščenem Yamaha servisu z uporabo originalnih Yamahinih nadomestnih delov.
 • da so za vzdrževanje in morebitna predhodna popravila uporabljeni originalni Yamaha nadomestni deli in dodatne oprema ter Yamalube olja in maziva.
 • da je je pomanjkljivost ali okvara ugotovljena in odpravljena v pooblaščenem Yamaha servisu.

 

 

Razen stroškov odprave okvar ali okvar, ki so posledica napak v materialu ali izdelavi originalnih mehanskih, električnih ali elektronskih komponent ali sklopov izdelka, podaljšana garancija ne krije nobenih drugih stroškov ali povračil stroškov lastniku izdelka, kot so na primer: stroški prevoza vozila na servis in nazaj do lastnika, uporaba nadomestnega izdelka, stroški nastanitve, nadomestilo za izgubljeni čas ali dobiček ipd.

Po pogojih 'Yamaha podaljšane garancije' lastnik vozila nima pravice zahtevati

 • zamenjave proizvoda z novim proizvodom;
 • zmanjšanja kupoprodajne cene;
 • prekinitve prodajne pogodbe o prodaji vozila in vračila kupoprodajne cene.

opravilo ali zamenjava sestavnih delov ali sklopov proizvoda na osnovi 'Yamaha podaljšane garancije', oziroma na strošek družbe Delta Team d.o.o. Krško, ne vodi do podaljšanja ali do ponovnega začetka trajanja 'Yamaha podaljšane garancije' na te sestavne dele ali sklope proizvoda ali na sam proizvod.

Lastnik proizvoda nima pravice do kakršnega koli nadomestila s strani družbe Delta Team d.o.o. Krško v kolikor v času trajanja 'Yamaha podaljšane garancije' iz kakršnih koli razlogov ne koristi svojih pravic.

V skladu s priporočili in normativi proizvajalca proizvoda , odgovorna oseba pooblaščenega Yamaha servisa odloča o načinu popravila, kakor tudi o originalnih Yamahinih nadomestnih delih ali sklopih potrebnih za popravilo.

Vsi sestavni deli ali sklopi proizvoda, kateri so zamenjani z novimi originalnimi Yamahinimi nadomestnimi deli ali sklopi, so last družbe Delta Team d.o.o. Krško.

 

 

2. Izjeme 'Yamaha podaljšane garancije'

'Yamaha podaljšana garancija' ne velja za tekmovalna in 'mini' vozila, električna vozila, vozila katera se uporabljajo za izposojo, dostavna vozila, vozila katera se uporabljajo za posebne namene (vojska, policija ipd.), ter vozila katera se uporabljajo potrebe avtošol. Podaljšano jamstvo ne zajema predelav vozila in opreme, katera je vgrajena po predaji novega vozila kupcu..

'Yamaha podaljšana garancija' ne velja za izvenkrmne motorje ji se uporabljajo v komercialne in delovne namene, električne motorje (Electric Drive) , motorje na plovilih katera se uporabljajo za izposojo, dostavno, plovila katera se uporabljajo za posebne namene (vojska, policija ipd.). Podaljšano jamstvo ne zajema predelav motorjev in opreme, katera je vgrajena po predaji novega motorja kupcu, oziroma katera je vgrajena na plovilu.

 

Yamaha podaljšana garancija' ne zajema odpravljanja pomanjkljivosti ali okvar, katere so nastale kot posledica:

 • okvar nastalih zaradi predelav ali popravil izvršenih s strani tretje osebe katera ni pooblaščena s strani družbe Delta Team d.o.o. Krško;
 • višje sile, požara, trčenja ali nesreče;
 • neprimernega prevoza, hranjenja ali nepravilne uporabe proizvoda;
 • nepravilnega vzdrževanja ali popravila s strani trgovca ali lastnika proizvoda;
 • pomanjkanja nege, prekomerne uporabe, nepravočasnega popravila poškodbe ali okvare;
 • uporabe nečistega in/ali napačnega goriva, olja, maziva in ostalih tekočin, sredstva za čiščenje in poliranje, razen tistih, katera priporoča proizvajalec;
 • uporabe neoriginalnih delov ali neoriginalne dodatne opreme.

Yamaha podaljšana garancija' ne pokriva zamenjave potrošnih delov zaradi normalne obrabe in staranja, raznih nastavitev, kakor tudi popravil in uslug prepisanih s strani proizvajalca, katere se smatrajo za redno vzdrževanje proizvoda. Takšna popravila se ne smatrajo kot pomanjkljivosti in vključujejo naslednje (nepopoln seznam): gume, zavorne obloge in plošče, čeljusti, žarnice, filtri, delisklopke, pogonska veriga in zobniki, tesnila, olja, hladilna in zavorna tekočina, jermeni, baterije, čiščenje ali zamenjava svečk, varovalne razcepke, propelerji, filtri za gorivo, oljni filtri, krtačke za zaganjalnik in PTT motor, vodne črpalke, anode, tesnila itd.

 

Pravice, ki izhajajo iz 'Yamahine podaljšane garancije' prenehajo v naslednjih primerih:

 • če je pomanjkljivost ali okvara proizvoda povzročena iz malomarnosti ali namerno;
 • če je pomanjkljivost ali okvara proizvoda posledica nepravilne uporabe proizvoda, nesreče, počene gume, elementarne nesreče, naravne obrabe, poškodbe povzročene zaradi zunanjega mehanskega in/ali kemijskega vpliva (ne glede na vzrok), udarcev kamenčkov ali drugih vzrokov izven samega proizvoda;
 • če niso spoštovana navodila za uporabo in vzdrževanje, oziroma če na proizvodu niso opravljeni vsi servisni pregledi s strani pooblaščenega Yamaha servisa v predvidenem časovnem obdobju, številu delovnih ur ali po predvidenem številu prevoženih kilometrov, odvisno kaj nastopi prej, skladno s shemo vzdrževanja.
 • če se identifikacijska številka proizvoda, oziroma številka motorja ne more prebrati ali se razlikuje(ta) od številk navedenih v garancijskem priročniku;
 • če lastnik ali uporabnik proizvoda ni dopustil ali ne dopušča odpravljanje, oziroma popravilo pomanjkljivosti, okvare ali napake, katera je odkrita s strani pooblaščenega Yamaha servisa;
 • če se poškodba ali okvara popravlja ali se proizvod razstavi, v celoti ali delno, pri nepooblaščenem serviserju;
 • če so v proizvod vgrajeni ali vgrajevani neoriginalni deli;
 • če se proizvod uporablja za tekmovanja;
 • če so na proizvodu izvršene spremembe, katere niso predvidene ali odobrene s strani proizvajalca;
 • v ostalih primerih, kateri niso navedeni v gornjih točkah, vendar so z njimi v vzročni povezavi.

 

3. Področje veljave

 

Pravice, ki izhajajo iz naslova 'Yamahine podaljšane garancije', lahko lastnik vozila uveljavi v katerem koli pooblaščenem Yamaha servisu, ki je pooblaščen za dotično vrsto proizvoda v naslednjih državah: Sloveniji, Hrvatski, BiH, Srbiji, Črni Gori, Makedoniji in Kosovu

 

Lastnik proizvoda sam plača stroške popravila proizvoda v pooblaščenem Yamaha servisu izven meja navedenih držav. Zahtevek za povračilo stroškov, ki so nastali pri odpravi pomanjkljivosti in so pokriti s pravicami, ki izhajajo iz 'Yamahine podaljšane garancije', mora lastnik proizvoda dostaviti v roku 8. (osmih) dni od dneva dokončanja popravila tistemu pooblaščenemu Yamaha servisu v katerem je opravil zadnji servis proizvoda, preden se je pomanjkljivost, oziroma okvara pojavila. Za uveljavitevdenarnega nadomestila je lastnik dolžan predložiti originalni delovni nalog in račun, kjer so podrobno specificirani stroški dela in delov, kateri so opravljeni, oziroma vgrajeni v proizvod. Na zahtevo uvoznika je lastnik dolžan ponuditi tudi zamenjane nadomestne dele.

4. Začetek in trajanje 'Yamahine podaljšane garancije'

Yamaha podaljšana garancije' začne teči prvi naslednji dan po izteku originalnega tovarniškega jamstva proizvajalca in velja v trajanju kot je navedeno na dokumentu o dobavi proizvoda. Sprememba lastništva vozila se mora registrirati pri najbližjem pooblaščenem Yamaha trgovcu ali serviserju. Sprememba lastništva nima vpliva na trajanje 'Yamahine podaljšane garancije', če to ne spremeninačina uporabe. V primeru prenosa lastništva in s tem začetka komercialne uporabe razširjena garancija preneha biti veljavna. Kupec razširjene garancije ni upravičen do vračila sredstev.

5. Obveznosti uporabnika 'Yamahine podaljšane garancije'

Da bi uporabnik 'Yamahine podaljšane garancije' uveljavil svoje pravice mora:

 • neodložljivo prijaviti okvaro, oziroma pomanjkljivost pooblaščenem Yamaha servisu (najkasneje v roku 10. dni po nastanku);
 • pooblaščeni osebi Yamaha servisa omogočiti pregled prizadetega sestavnega dela ali sklopa proizvoda ter mu dati vse informacije potrebne za ugotavljanje škode;
 • narediti vse kar je v njegovi moči, da bi se škoda zmanjšala, preprečiti izpostavljenost proizvoda morebitnim nadaljnjim poškodbam in upoštevati navodila pooblaščenega Yamaha servisa.

Neupoštevanje navedenih obveznosti s strani uporabnika, oziroma lastnika proizvoda ima za posledico delno ali popolno ničnost 'Yamahine podaljšane garancije'.

6. Končne določbe

Pravice, katere izhajajo iz 'Yamahine podaljšane garancije' ne vplivajo na ostale pravice, katere lastniku proizvoda pripadajo po zakonu.

Za uveljavitev pravic iz naslova 'Yamahine podaljšane garancije', lastnik je dolžan pred začetkom odpravljanja pomanjkljivosti, pooblaščenemu Yamaha servisu omogočiti ugotavljanje pomanjkljivost.

Pogoji Yamaha podaljšane garancije (PDF)