Delovni čas: pon–pet: 9.–19. ure, sob: 9.–13. ure
KMC d. o. o., Dolenjska Cesta 242c, 1000 Ljubljana

Yamalube olje 5W za vilice

YMD650490123
Olje vilic 0.5l
Za povečavo se pomaknite čez sliko
Na zalogi
7,36 
(Vključujoč davek)
+
Tip motorjaMotocikli Vrsta oljaVzmetenje

POZOR !

Stavki o nevarnosti:
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki - Splošno:
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
Previdnostni stavki - Preprečevanje:
P273 Preprečiti sprošcanje v okolje.
Previdnostni stavki - Odziv:
P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/...

P391 Prestreči razlito tekočino.