Opozorilo Ta stran uporablja piškotke, zato da zagotavlja najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Če nadaljujete, se strinjate z uporabo piškotkov na tej strani. OK
Delovni čas: pon–pet: 9.–19. ure, sob: 9.–13. ure
KMC d. o. o., Dolenjska Cesta 242c, 1000 Ljubljana

Yamalube sprej za čiščenje uplinjača & vbrizgalnih šob

YMD65049A103
Yamalube sprej za čiščenje uplinjača & vbrizgalnih šob
Za povečavo kliknite na sliko
Na zalogi
10,10 
(Vključujoč davek)
+
Tip motorjaMotocikliSkuterjiOff road

Zmogljiv čistilec uplinjača / injektorjev, posebej razvit za odstranjevanje nanosov in lakov na ventilih , dušilnikih, šobah, rezervoarjih, plovcih in venturijevih ceveh.

 • Zmanjša porabo goriva ob povečanju zmogljivosti motorja
 • Stabilizira prosti tek
 • Izboljša pospeševanje motorja
 • Čisti motorji zdržijo dlje

 

NEVARNO!LASTNOSTI:

Yamalube® čistilo za uplinjač / injektor je namenjeno za čiščenje uplinjačev, za boljše delovanje motorja, ki je posebej razvit za odstranjevanje nanosov in lakov na loputnih loputah, plinastih komorah, šobah, rezervoarjih, usisnih ceveh.


Značilnosti in prednosti:
• Yamalube® čistilo za uplinjač / injektor zmanjša porabo goriva ob povečanju zmogljivosti motorja, stabilizira prosti tek in izboljša pospeševanje motorja. Čisti motorji trajajo dlje.


Uporaba:
• Pri ugasnjenem motorju razstavite zračni filter in očistite Yamalube® čistilec uplinjača / injektorja na cev za dovod zraka
• Pustite 10 minut stati
• Ponovite isto pri prižganem motorja, ter brizgajte v komoro za dovod zraka

 

Stavki o nevarnosti:

 • H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
 • H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
 • H315 Povzroča draženje kože.
 • H319 Povzroča hudo draženje oči.
 • H335 Lahko povzroči draženjedihalnih poti.
 • H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
 • H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti
 • H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

Previdnostni stavki:

 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
 • P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
 • P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
 • P260 Ne vdihavati razpršila.
 • P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
 • P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi. P403 Hraniti na dobro prezračenem mestu.
 • P331 NE izzvati bruhanja.
 • P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI previdno izprati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P304+P340 PRI VDIHAVANJU prenesti osebo na sveži zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO umiti z veliko mila in vode.
 • P301+P310 PRI ZAUŽITJU takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
 • P280 Nositi zaščito za oči in zaščitne rokavice.
 • P273 Preprečiti sproščanje v okolje.

Dodatno oznacevanje :

Vsebuje: Ksilen mešanica, Butanon Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, Propan-2-ol.

Ne najdem nobenih objav

Napiši mnenje